My soul is painted like the wings of butterflies.


Ibland ångrar jag mig bara utan anledning.Saknar mitt långa hår litegran, ja. ja. ja. ja. ja. ja.

Look at the stars, look how they shine for you.


Don't be a drag, just be a queen.

Don't regret anything you do, cause in the end, it makes you who you are.
Never regret anything that once made you smile.
And remember, a smile is the prettiest thing you can wear.

Hold your head high and your middle finger higher. Let him know what he's missing.

Låt mig skrika färdigt tills bröstkorgen blir tom.


Alla drömmer om fåglar, även du, även jag.

Vid protesfabrikens stängsel la du din hand på min axel
Och sa att livet var något enkelt men jag kunde inte hålla med dig.

På en betonglagd äng stod vi. Du bad mig ta kärlek lätt som en vind
Men jag var så ung och dumdristig och tårarna rann ner för min kind.

För vem kan glömma att stjärnorna någon gång blir stenar
Och vem vet hur länge vi har varandra i en nedlagd hamnstad full av
misstro och ohållbarhet mötte jag min kärlek.


Slå tillbaka annars kommer de aldrig låta dig vara.
RSS 2.0